Ambargoların kaldırılmasından sonra birçok ülkenini dikkatini çeken İran birçok uluslararası yatırımcının odak noktasında. Depar Solar Güneş Enerjisi alanında İranlı partnerleri ile işbirliği konularını genişletmek üzere anlaşma imzaladı. Yapılan anlaşma ile ile etapta Depar Solar tarafından üretimi ve kurulumu gerçekleştirilecek olan Depar Solar Dubai Serisi 1080 adet güneş enerjili sokak lambası için Nisan 2016 itibarı ile teslimat planlanmakta olduğu ve bu anlamda Türkiye’den güneş enerjisi sektöründe İran’a yapılacak olan ilk ihracatlardan olmasının önemi vurgulanarak işbirliğinin ilerletilmesi temennileri dile getirildi.

       Depar Solar yetkilileri faaliyetlerinin %70inden fazlasını yurtdışı projeleri hayata geçirerek devam ettiren firmanın diğer güneş enerjisi sektör firmalarına öncülük edecek bu proje ile Türkiye için faydalı olacak yeni projelere de önayak olacaklarını vurguladılar.

       Güneş Işınımı anlamında oldukça yüksek değerlerin bulunduğu ülkede şimdiden GW seviyelerine varan bir kurulu gücün oluşması enerji anlamında potansiyelin ne kadar büyük olduğunun bir göstergesi olarak vurgulanan toplantıda ilerleyen tarihlerde çeşitli kapasitelerde kurulması planlanan GES ler için de ortak işbirliği görüşlerine yer verildi.

        İran güneş ışınımı haritası bölge potansiyelini ortaya koymaktadır.