Faydalı Bilgiler
Güneş Işınımlı Fotokimya

 

GÜNEŞ IŞINIMLI FOTOKİMYA / OPTOELEKTRONİK / YENİ NESİL FOTOVOLTAİK
  İletişim: Prof. Dr. E. Sıddık İÇLİ, Doç. Dr. Canan VARLIKLI, Doç.Dr. Şule ERTEN ELA, Yrd. Doç. Dr. Bircan DİNDAR, Yrd.Doç.Dr. Şerafettin DEMİÇ Yrd. Doç. Dr. Ceylan ZAFER
  I - Yeni nesil FV hücre üretim çalışmaları
  2001 yılından itibaren boya duyarlaştırıcılı-DSSC ve organik fotovoltaik-OPV hücrelerin üretim ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. DSSC ve OPV teknolojileri Dünya’da yeni gelişmiştir ve ABD Konarka, Avustralya DYESOL firmaları tarafından üretimler başlatılmıştır. Türkiye içinde, Enstitümüzden esinlenerek bir çok araştırma kurumlarında üretim hedefli çalışmalarda yürütülmektedir. Enstitümüzde çalışmalar Şişecam A.Ş. ile birlikte alınan 3 uluslararası patent ile tescillenmiştir. Temelde üç tip FV hücre üzerine çalışılmaktadır:
  • Boya ile duyarlaştırılmış sıvı elektrolitli
  • Rutenyum bipridil kompleksleri ile duyarlaştırılmış
  • Organic Boya ile duyarlaştırılmış
  • Boşluk aktarım materyali içeren katı-hal boya ile duyarlaştırılmış
  • Rutenyum bipridil kompleksleri ile duyarlaştırılmış
  • Organic Boya ile duyarlaştırılmış
  • Plastik güneş hücreleri
  • Küçük molekül organic güneş hücresi
  • Polimer organic güneş hücresi


  II - Organik Işık Yayan Diyotlar/Cihazlar (OLED)
  OLEDler, difuz ışık kaynakları olmaları nedeniyle LEDlere alternatif aydınlatma/görüntüleme araçlarıdır. 2005 yılında başlatılan çalışmalar sanayi ile işbirliği kapsamında devam ettirilmektedir. Araştırmanın genel alt başlıkları: performans arttırıcı materyal tasarımı ve sentezi, materyal karakterizasyonu, OLED devre hazırlaması ve performans ölçümleridir. Dünya toplam elektrik üretiminin yaklaşık %20 si aydınlatmaya harcanmaktadır. Gaz, fluoresan, neon lambaları, katot-ışın tüpleri, LEDler ve yarıiletken lazerler kullanılarak yapay aydınlatmaya yönelik birçok ürün olmasına rağmen, bunların hemen hepsi ya çok enerji harcamakta ya verimleri düşük olmakta ya da üretim maliyetleri yüksek olmaktadır. OLEDler, difuz ışık kaynakları olmaları nedeniyle LED lere alternatif aydınlatma/görüntüleme araçları olarak görülmektedir. Enstitümüzde, OLED çalışmaları 2005 yılında başlatılmıştır. Disiplinler arası bir araştırma alanı olan OLED teknolojisine yönelik çalışmalarda, temel (kimya ve fizik) ve mühendislik (elektrik, elektronik, vb) bilimleri alt yapısındaki araştırmacılar yer almaktadır/alabilir. Küçük molekül ve/veya polimer malzemelerle çalışılabilmektedir. Araştırmanın genel alt başlıkları: performans arttırıcı malzeme geliştirme, cihaz tasarımı ve ürün geliştirme/performans ölçümleri, şeklindedir.


  III - Organik Alan Etkili Transistör (OFET, fotoOFET)
  Dielektrik malzemelerin ve aktif tabaka olarak kullanılan n- ve p-tipi yarıiletkenlerin sentezleri ve OFET, foto-OFET üretim ve karakterizasyonları yapılmaktadır. OFET temel presinpte DSSC, OPV ve OLED teknolojileri ile uyumluluk göstermektedir. 2004 yılından beri yürütülen çalışmalar çerçevesinde OFET alanında bir uluslararası patent alınmıştır. Enstitümüzde son 3 yılda yapılan çalışmalarda güneş ışınımları ile aktive olabilen fotoOFET ürünü de yapılmıştır.


  IV – Güneş Işınımlı Fotokimya-Fotofizik Çalışmaları
  Çeşitli evsel ve sanayi atık sularının temizlenmesinde güneş enerjisinin doğrudan, laboratuar ortam simülasyonu ve yoğunlaştırılmış kullanımı, fotokatalitik malzeme hazırlıkları ve etkinlik karşılaştırmaları yapılmaktadır. Bu çalışma amaçları Foto-Katalizörlerin fotofiziksel özelliklerinin belirlenmesi çevresel etkilerinin tahminine ve diğer uygulama alanlarına (ör: enerji dönüşümü, enerji depolaması, enerjinin kullanımı, vb) hizmet etmektedir. Güneş ışınımlarının yoğunlaştırılması, foto katalitik etkinin hızının arttırması yanında öngörülmeyen yeni katalitik etkilerde yaratarak reaksiyon mekanizmalarını değiştirebilmektedir. Enstitümüzde, Dünya’da benzeri olmayan özel bir otomatik fokuslu Güneş Işınım yoğunlaştırıcısı, ışınım şiddetini 0-1000 kat arası arttırabilerek, bilimsel-teknolojik araştırmalara yenilikler katmaktadır.


  V – Organik ve Anorganik Materyal Tasarımı ve Sentezi
  Optoelektronik teknolojilerde (OLED, OFET, DSSC vb.), Güneş Işınımlı Fotokimya-Fotofizik Çalışmalarında ve malzeme yüzeyi modifikasyon tekniklerinde (SAM ve LB) kullanılabilen her türlü organik ve anorganik temelli materyaller (küçük molekül, makromolekül, dendrimer, iyonik sıvı, kuantum nokta, oligomer, polimer, vb) enstitü laboratuarlarında sentezlenmekte; kimyasal, fotofiziksel ve fotokimyasal özellikleri karakterize edilmektedir.
DEPAR SOLAR GROUP
Adres: Anadolu Blv.145.sk.10/33-47-48 Macunkoy 06370 Ankara Turkey TEL: +90.312.3977236 E-posta: info@deparsolar.com
Ziyaretçiler - Bugün: Toplam:
© 2015 DEPAR SOLAR GROUP - Tüm Hakları Saklıdır. | 2H Yazılım