Hidroelektrik Santraller
HİDROELEKTRİK SİSTEM

DÜŞÜ & DEBİ = ENERJİ & GÜÇ

Hidroelektrik sistem iki etkinin birleşmesinden meydana gelen bir güç ortaya çıkarır; bu etkiler düşü ve debinin ortaya çıkardığı enerji ve güçtür. Yerçekimi ve su akış gücünün çarpımı da diyebileceğimiz bu güç, su kaynağımızın bulunduğu birçok konumda enerji ihtiyaçlarının karşılanması anlamına gelmektedir. Bir boruda dikey olarak her 2.31 fit yükseklik 1psi basınç kazanımı anlamına gelir. Bu dikey yükseklik aynı zamanda "düşü" (head) olarak tanımlanır. Suyun alınmaya başladığı yer ile türbin çıkışı arasındaki kot farkı da denebilir.

Hidroelektrik güçde diğer önemli etken de suyun akışıdır. Elektriği üretmek için sürekli bir şekilde akış olması gerekir ve bu akış suyun debisi olarak adlandırılır. Hidroelektrik sistem dizaynı ve inşaatı bu akışın doğru olarak bilinmesi ve kontrol edilmesi ile daha verimli olur.

 Düşü ve debi; bu iki veriye sahip olduğunuzda elde edebileceğiniz gücü kabaca hesaplamak mümkündür. Elbette sistemdeki her detayda birçok verimlilik hesabı sözkonusudur. Düşünün debi ile çarpımı ve çıkan sonucun verimlilik faktörüne bölünmesi potansiyel gücünüzü ortaya koyacaktır. 

TEMEL SİSTEM KOMPONENTLERİ 

* Giriş Biriktirme & Dinlendirme havuzu ve filtrasyon

* Cebri boru hattı

* Su bendi

* Türbin

* Elektrik Kontrol Panosu

* Aşırı akım koruması

* Akü grubu (opsiyonel)

* Sistem Monitörleme

* Koruma & Kesiciler

Hidroelektrik sistem dizaynı basit değildir. Teknik, mekanik ve hidrolik anlamda yeterliliği veya tecrübesi olmayanlar müdahele etmemelidirler. Hidroelektrik sistemler genel olarak arazide veya kırsal bölgelerde olduğu için acil durumlarda uzman bulmak zordur ve bu sebeple kurcalanmamalıdır.

TÜRBİN TİPLERİ

Bütün hidroelektrik jebneratör tipleri elektrik motorları gibi elektromanyetik etkiden faydalanarak elektrik üretirler. Tek farkları bu manyetik alan etkisini yaratmak için suyun sağlamış olduğu kuvveti kullanmalarıdır.

Mikrohidro türbinler genelde 100W ile 100kW arası güçler için telaffuz edilmektedir. Küçük çaplı ev ve işyeri kullanımları için bu aralık fazlasıyla yeterlidir. 

Türbinler hem çalışma prensiplerine hem de kullanıldığı sahadaki düşü seviyesine göre sınıflandırılmaktadır. 

Alçak düşü türbinler: Bu türbinler 1 metre ile 7 metre arası düşüde çalışan türbinlerdir. 

Orta düşü türbinler: Bu türbinler 7 metre ile 20 metre arası çalışırlar.

Yüksek düşü türbinler: Bu türbinler 20 metre ile 400 metre (veya yukarısı) düşülerde çalışırlar.

Alçak Düşü Türbinler aynı zamanda tipik "reaksiyon" türbinleridir. Bu türbinlerde türbin kanatları suyun altındadır ve su basıncı ile birlikte integral bir reaksiyon göstererek elektrik üretirler. Alçak düşüde olmaları sebebi ile ütrbinler hatırı sayılır miktarda su ile dönüş sağlarlar.

Orta düşü türbinler de genelde reaksiyon türbinleridir. Francis türbin en bilinenidir. Orta düşüdeki türbinlerde genellikle ayarlanabilir debi kontrol mekanizmaları bulunur ve bu sayede aynı düşüde farklı güç segmentleri ayarlanabilmektedir.

Mikrohidro türbinlerde en yaygın olarak kullanılan türbinler yüksek düşüde olanlardır ve bu türbinler impuls türbin olarak anılır. Bu türbinlerde su "nozzle" adı verilen jet püskürtücülerden geçirilerek basıncın ivmeye dönüşmesi sağlanır ve bu ivme ile türbin kullakçıklarına itme (impuls) etkisi uygulanarak türbin çarkı çevrilir. 

Mikrohidro türbinlerde üretilen elektrik regule edilmemiş bir şekilde ortaya çıkar ve AC den DC ye doğrultucu kullanılarak DC akımın aküleri doldurması sağlanır. Daha sonra invertör yardımı ile gerçek 50-60Hz sinus AC  akıma ulaşılır. Büyük kapasiteli (2-100kW) mikrohidro türbinlerde bulunan elektronik kontroller sayesinde doğrudan 50-60Hz Ac elektrik alınabilmektedir. 

 

DEPAR SOLAR GROUP
Adres: Anadolu Blv.145.sk.10/33-47-48 Macunkoy 06370 Ankara Turkey TEL: +90.312.3977236 E-posta: info@deparsolar.com
Ziyaretçiler - Bugün: Toplam:
© 2015 DEPAR SOLAR GROUP - Tüm Hakları Saklıdır. | 2H Yazılım