Faydalı Bilgiler
Termofotovoltaik

TERMOFOTOVOLTAİK

Termofotovoltaik isminden de anlaşılabileceği gibi ısı enerjisi kullanılarak elektrik üretimi sağlayan sistemdir. Dünya üzerinde uzun yıllardır yapılan araştırmalar fotovoltaik elektriğe alternatif olabileceği gibi, ısı açığa çıkan her alanda enerjinin verimliliğini çok yüksek bir geri kazanım oranı ile artıracağına inanılan bir alandır. Şu an için nano teknolojik anlamda birçok gelişme katetmesi gereken bir alan olmasına rağmen yakın gelecekte özellikle hibrit ve yakır hücreli araçlarda açığa çıkan ısının geri dönüşümü için kullanılması hedeflenmektedir.

Günümüzde yüksek maliyete sahip bu sistem gelecekte dünyayı fosil yakıtların esaretinden kurtaracak önemli bir alan olarak görülmektedir. Termofotovoltaik ve fotovoltaik sistemlerin teknolojik gelişimine ve verim oranına bağlı olarak; özellikle petrol kullanan araçlarda harcanan yakıttaki enerjinin %10-15 lik kısmı hareket enerjisi sağlarken kalan %80 inden fazla enerji ısı enerjisine dönüşüp kaybolmasını önleyerek, yeterli ar-ge sağlanması halinde dünya çapındaki gelişimini tamamlayıp %90 üzerinde bir verim ile çalışır hale geldiğinde, otomobillerde ısı enerjisi olarak kaybolan %80 lik enerjiinin %90 lık kısmını tekrar elektrik enerjisine çevirir hale geldiğinde(bir depo yakıtın artık %10 luk kısmını hareket enerjisi olarak kullanmak yerine %78den fazla kısmını kullanabilir hale gelmek) bir depo yakıtla dunya çevresini dolaşmak mümkün hale gelecektir. Şu an için oldukça uzak ve hayali gelen bu durum özellikle ulaştırma alanında gerçek bir köklü değişim getirme niteliğindedir.

Fotovoltaik bölümümzde de ifade ettiğimiz gibi, ışınlar yani fotonların harekete geçirdiği elektronlar elektrik üretimini sağlayan temel hareketti. Termofotovoltaikte ise güneş ışını yerine termal kaynaklı yüksek ısının yaydığı elektromanyetik fotonlar sayesinde üretilen elektrik aynı mantıkla ortaya çıkmaktadır.

DEPAR SOLAR GROUP
Adres: Anadolu Blv.145.sk.10/33-47-48 Macunkoy 06370 Ankara Turkey TEL: +90.312.3977236 E-posta: info@deparsolar.com
Ziyaretçiler - Bugün: Toplam:
© 2015 DEPAR SOLAR GROUP - Tüm Hakları Saklıdır. | 2H Yazılım