Faydalı Bilgiler
ENERJİ VERİMLİLİGİ
Elektrik Tüketiminde Uygulanacak Tasarruf Önlemleri


Elektrik tesisatının düzenli olarak bakım ve kontrolü sağlanmalıdır.
• Şartnamelere uygun olmayan ve TSE damgası bulunmayan elektrik tesisatı
malzemelerinin sık arızalanmak suretiyle yangın tehlikesi yarattığı, elektrikle çalışan cihaz ve makinelerde arızalara yol açtığı ve ölüm ve yaralanmalara neden olduğu göz önünde bulundurularak, şartnamelere uygun ve TSE damgası bulunan malzeme
kullanılması sağlanmalıdır.
• Kullanılmayan bina ve tesislerin elektriği ana sigortadan kesilmelidir.
Bina ve odalarda lhtiyacın ötesinde bulunan aydınlatıcı lambalar iptal edilmelidir.
• Açık elektrik hatlarının bina çatılarına veya ağaçlara teması önlenmeli, bunların
elektrik enerjisi kaybı yanında, yangın tehlikesi de yarattıkları göz önünde tutularak gerekli tedbirler alınmalıdır.
Elektrik kullanımında tasarruf bilinci yaratılması, personelin bilgilendirilmesi ve özendirilmesi için kurum amirleri gerekli önlemleri almalidır.
• Lambaların açma-kapama düğmelerinin aftma “Gereksiz ise söndür” yazılı bir kağıt takılmalıdır.
Zorunlu olmadıkça ısınma ve pişirme amacıyla elektrik kullanılmamalıdır.
• Yeni inşa edilen yapılarda ve tesisat yenileştirme durumlarında, personel olmadığında elektriklerin otomatik kapanmasını sağlayan, harekete duyarlı elektrik sistemleri kullanılmalıdır.
Yerleşim düzeni oluşturulurken gün ışığından en fazla yararlanma hususu da dikkate alınmalı, çalışma masalarının konumu buna göre ayarlanmalıdır.
• Lambaların ve armatürlerin ışık verimini azaltan toz, kir ve boya kalıntıları temizlenmelidir.
Aydınlatmanın verimini artırmak bakımından tavan ve duvarlar açık renk boya ile boyanmalıdır.
• Mesai saatleri dışında, temizlik işleri yapılırken, sadece temizlik yapılan yerdeki ışıldarın açık tutulması ve temizliğin sona ermesiyle birlikte ışıkların kapatılması konusunda temizlik personeli bilinçlendirilmelidir.
• Yenileme gereken durumlarda, akkor teli lambalar, daha az enerji tüketen, buna mukabil ışık verimi yüksek ve %80 enerji tasarrufu sağlayan flüoresan tasarruflu lambalarİa değiştirilmelidir.

• Uzun süreli aydmlatmanın gerekli olduğu koridor, merdiven vb yerlerde mutlaka elektrik tasarrufu sağlayan flüoresan lambalar kullanılmalıdır.
• Flüoresaıı lamba kullanımında, indüktifbalast lamba yerine daha az enerji tüketen elektronik balastli flüoresan lamba kullanılmalıdır.
• Mümkün olduğunca tavan aydınlatması yerine masa aydınlatması tercih edilmelidir.

DEPAR SOLAR GROUP
Adres: Anadolu Blv.145.sk.10/33-47-48 Macunkoy 06370 Ankara Turkey TEL: +90.312.3977236 E-posta: info@deparsolar.com
Ziyaretçiler - Bugün: Toplam:
© 2015 DEPAR SOLAR GROUP - Tüm Hakları Saklıdır. | 2H Yazılım